24/02/2015

Ważne zmiany w dyrektywach Nowego Podejścia w 2016

29 marca 2014 w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej opublikowano teksty nowych dyrektyw związanych z oznaczeniem CE. Zmiany dotyczą importerów, upoważnionych przedstawicieli, oraz producentów maszyn i urządzeń,

Więcej

24/02/2015

Jak samodzielnie nadać znak CE ? szkolenia - POZNAŃ, RZESZÓW, TRÓJMIASTO

Jak samodzielnie nadać znak CE ?  szkolenia - POZNAŃ, RZESZÓW, TRÓJMIASTO

Lider wdrożeń oznakowania CE w Polsce, organizuje nowe cykle szkoleń dotyczących wdrożenia oznakowania

Więcej
07/02/2015

Od czerwca 2014 - NOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Na przełomie maja i czerwca 2014 rozporządzenie 305/2011 zyskało uaktualnione między innymi rozporządzeniem delegowanym 574/2014, dotyczącym dokumentu: „D

Więcej