20/11/2014

Szkolenie nadawanie oznaczenia CE - grudzień 2014

To już ostanie szkolenia z nadawania oznakowania CE w roku 2014 organizowane przez CE -Polska, główną jednostkę kompleksowo wdrażająca oznakowanie CE w Polsce. Szkolenia odbędą się w ekskluzywnym centrum konferenc

Więcej
19/11/2014

Wykaz norm zharmonizowanych CPR, dla rozporządzenia 305/2011

To już drugi wykaz norm zharmonizowanych CPR dla rozporządzenia 305/2011, pierwszy pojawił się 8 sierpnia 2014, czyli ponad rok po tym jak weszły nowe regulacje odnośnie oznakowania CE dla wyrobów budowlanych, obecny

Więcej