Od 1 stycznia 2017, weszły w życie nowe przepisy związane z rynkiem wyrobów budowlanych. Zmiany rozpoczęło rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowcy wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U.16.1966.

Powyższy przepis został zmieniony w dniu 13 czerwca 2018 rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Co powyższe zmiany oznaczają w praktyce ?

Od 30 czerwca 2019 wyroby, które do tej pory nie były wyrobami budowlanymi, od 30 czerwca 2019 się nimi stają i należy oznakować je znakiem budowlanym B.

 

Jakich wyrobów dotyczą zmiany w przepisach po 30 czerwca 2019 ?

  • Okuć budowlanych do zastosowań poza oddzieleniami przeciwpożarowymi i na drogach ewakuacyjnych
  • Wyrobów do wentylacji i klimatyzacji czyli wyrobów do rozprowadzania i rozdziału powietrza: przewody i rury wentylacyjne, przepustnice, zasuwy, nawiewniki, wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie, odciągi, zamknięcia, pustaki wentylacyjne.
  • Wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną, w skład których wchodzą wyroby, jak i zestawy powłokowe do ochrony przed korozją konstrukcji metalowych, oraz wyroby i zestawy do ciśnieniowej i bezciśnieniowej impregnacji penetracyjnej konstrukcji drewnianych zabezpieczające przed korozją biologiczną.
  • Balustrady i poręcze chroniące przed upadkiem.
  • Beton towarowy.

 

Szkolenie znak CE i B dla wyrobów budowlanych

Chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na szkolenie dotyczące znaku CE i znaku budowlanego B:

 

Inne szkolenia dotyczące oznakowania CE – kliknij grafikę poniżej. Numer infolinii Europejskiego Punktu Konsultacyjnego ds. oznakowania CE – tel. 735 790 790

Szkolenie znak CE i B dla wyrobów budowlanych

 

Monika Zawadzka

PR – Centrum Certyfikacji CECE-Polska