To już drugi wykaz norm zharmonizowanych CPR dla rozporządzenia 305/2011, pierwszy pojawił się 8 sierpnia 2014, czyli ponad rok po tym jak weszły nowe regulacje odnośnie oznakowania CE dla wyrobów budowlanych, obecny wykaz obowiązuje od 10 października 2014. Dodano następujące normy:

  • EN 15497:2014 (new) Structural finger jointed solid timber - Performance requirements     and minimum production requirements
  • EN 15497:2014 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych – Wymagania jakościowe i minimalne wymagania produkcyjne

To wszystkie zmiany różniące wykaz norm zharmonizowanych CPR z dnia 8 sierpnia 2014, a wykaz z dnia 10 października 2014. Mimo, że zmian niewiele pojawiły się błędy. Norma EN 15497:2014, nie ma wskazań odnośnie daty dostępności jako normy zharmonizowanej i informacji o okresie przejściowym.

Wykaz norm zharmonizowanych CPR - fragment - 10.10.2014

Wykaz norm zharmonizowanych CPR

Wykaz norm zharmonizowanych CPR

dla CE-budownictwo.pl Monika Zawadzka