Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 - sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE - Jak nadać znak CE i znak budowlany B (305/2011 i prawo budowlane)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 - sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE - Jak nadać znak CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywy 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 - sprawdź szkolenia >

SZKOLENIE - Znak CE podstawy. Szkolenie dla importerów i agencji celnych (nowe dyrektywy)

 

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 - sprawdź szkolenia >

Szkolenie - Jak nadać znak CE dla zabawek (dyrektywa 2009/48/WE  - TOYS)

Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016 Znak CE szkolenie w Warszawie i we Wrocławiu w czerwcu 2016

Zadzwoń - infolinia informacyjna w sprawie wdrażania oznakowania CE -  CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska telefon +48 735 790 790 więcej na www.CE-Polska.pl

 

dla CE-Budownictwo.pl Jan Zajewski