Wyroby budowlane - Nowości w wykazie norm zharmonizowanych dla 305/2011

W najnowszym wykazie norm zharmonizowanych, który pojawił się w dniu 10 lipca 2015, pojawiły się następujące normy zharmonizowane:

 
 

EN 13162:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification

EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13163:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification

EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13164:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification

EN 13164:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13165:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made rigid polyurethane foam (PU) products - Specification

EN 13165:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze sztywnej pianki poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13166:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification

EN 13166:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki fenolowej (PF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13167:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification

EN 13167:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze szkła piankowego (CG) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13168:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made wood wool (WW) products - Specification

EN 13168:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny drzewnej (WW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13169:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded perlite board (EPB) products - Specification

EN 13169:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z arkuszy z perlitu ekspandowanego (EPB) produkowane fabrycznie – Specyfika


EN 13170:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made products of expanded cork (ICB) - Specification

EN 13170:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z korka ekspandowanego (ICB) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 13171:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made wood fibre (WF) products - Specification

EN 13171:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 14471:2013+A1:2015 (new) Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods

EN 14471:2013+A1:2015 Kominy – Systemy kominowe z kanałami wewnętrznymi z tworzyw sztucznych – Wymagania i badania


EN 15814:2011+A2:2014 (new) Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements

EN 15814:2011+A2:2014 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej – Definicje i wymagania


 EN 16034:2014 (new) Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics

EN 16034:2014 Drzwi, bramy i okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności


EN 16069:2012+A1:2015 (new) Thermal insulation products for buildings - Factory made products of polyethylene foam (PEF) - Specification

EN 16069:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie – Specyfikacja


EN 16153:2013+A1:2015 (new) Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods

EN 16153:2013+A1:2015 Przewodzące światło wielowarstwowe płaskie płyty poliwęglanowe (PC) dla wewnętrznych i zewnętrznych dachów, ścian i sufitów – Wymagania i metody badań


EN 50575:2014 (new) Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

EN 50575:2014 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne – Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej


Więcej informacji w temacie norm zharmonizowanych - zadzwoń +48 61 830 81 81

Dla CE-Budownictwo.pl Marta Janiak CE-Polska