Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako operator KRAJOWEJ INFORMACJI O ZNAKU CE informuje, że w kwietniu 2017 przewidział zorganizowanie szkoleń dotyczących oznakowania CE w RZESZOWIE i POZNANIU. Tytuły szkoleń wymieniono poniżej. Szkolenia organizowane w najbardziej prestiżowych i wygodnych lokalizacjach z dostępami do parkingów. Wszystkie szkolenia są w cenie 970 złotych netto + 23% VAT. Więcej informacji pod infolinią 735 790 790 lub na stronie internetowej organizatora http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce  Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski - wyroby budowlane

Szkolenie oznakowanie CE i znak budowlany B dla wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych (CPR - rozporządzenie 305/2011) - NOWE PRZEPISY 2017 (deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych).

 • RZESZÓW 21.04.2017
 • POZNAŃ 28.04.2017
 • WARSZAWA 19.05.2017
 • WROCŁAW 26.05.2017
 • SZCZECIN 08.06.2017
 • CZĘSTOCHOWA 23.06.2017
 • Infolinia informacyjna: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski - maszyny

Szkolenie oznakowanie CE dla maszyn i urządzeń według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE LVD i dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE EMC oraz dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (dyrektywa narzędziowa)

 • RZESZÓW 20.04.2017
 • POZNAŃ 27.04.2017
 • WARSZAWA 18.05.2017
 • WROCŁAW 25.05.2017
 • SZCZECIN 07.06.2017
 • CZĘSTOCHOWA 22.06.2017
 • Infolinia informacyjna: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski - podstawy

Szkolenie oznakowanie CE podstawy. Szkolenie opisuje wszystkie dyrektywy Nowego Podejścia wymagające znaku CE, sprawy importu i granic dla wyrobów wymagających oznaczenia CE. Szkolenie pozwoli na poprawne wypełnianie dokumentów takich jak deklaracja zgodności UE, deklaracja zgodności WE, deklaracja właściwości użytkowych, krajowa deklaracja właściwości użytkowych. Szkolenie pokaże jak przeprowadzać procesy oceny zgodności i jakie dokumenty powinno się wymagać od producentów wyrobów. Szkolenie przydatne zarówno dla producentów, importerów, ale także zakupujących wyroby na Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 • RZESZÓW 19.04.2017
 • POZNAŃ 26.04.2017
 • WARSZAWA 17.05.2017
 • WROCŁAW 24.05.2017
 • SZCZECIN 06.06.2017
 • CZĘSTOCHOWA 21.06.2017
 • Infolinia informacyjna: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

 

Szkolenia OZNAKOWANIE CE w stolicy podkarpacia i wielkopolski - zabawki

Szkolenie oznakowanie CE dla zabawek - dyrektywa zabawkowa 2009/48/WE - NOWE PRZEPISY

 • POZNAŃ 25.04.2017
 • WARSZAWA 16.05.2017
 • WROCŁAW 23.05.2017
 • CZĘSTOCHOWA 20.06.2017
 • Infolinia informacyjna: +48 735 790 790 lub +48 61 830 81 81
 • Strona internetowa: http://www.znak-ce.pl/szkolenia-ce

    Dla CE-budownictwo.pl Szymon Maliński