Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR (rozporządzenie budowlane 305/2011)

W dniu 13 lutego 2015 pojawił się nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR wyrobów budowlanych:

  • Komunikat Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG

Wykaz od poprzedniego różni się dodaniem nowych norm lub dodaniem ich najnowszych wersji:

  • EN 12326-1:2014 Łupek i inne wyroby z kamienia naturalnego do zakładkowych pokryć dachowych i okładzin ściennych – Część 1: Wymagania dotyczące łupków i płytek węglanowo-łupkowych
  • EN 13950:2014 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji cieplnej/akustycznej – Definicje, wymagania i metody badań
  • EN 14190:2014 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań

Nowy wykaz norm zharmonizowanych dla CPR

Dla CE-Budownictwo.pl Szymon Maliński (CE-Polska)