Nie wiesz jak wdrożyć znak CE lub B - zapraszamy na szkolenie

Nie wiesz jak wdrożyć oznakowanie CE lub znak budowlany B, nie wiesz jak rozumieć rozporządzenie CPR 305/2011, nie wiesz kiedy nadać znak CE a kiedy znak B, nie wiesz czy proces oceny zgodności możesz przeprowadzić sam, nie umiesz dobrać systemu oceny stałości właściwości użytkowych, nie wiesz co to DoP, nie umiesz wystawić deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji zgodności WE. Potrzebujesz szkolenia ! Jedyne szkolenie cyklicznie odbywające się na polskim rynku, które dokładnie precyzuje zapisy między innymi:

  • 305/2011 Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
  • 305/2011 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG

organizowane jest przez CENTRUM CERTYFIKACJI CECE - Polska:

jak wdrożyć znak CE Jak wdrożyć znak CE ? - szkolenia znak CE WROCŁAW - maj 2015

Szkolenie jak wdrożyć znak CE - WROCŁAW - hotel QUBUS****

Znak CE i znak B wyrobów budowlanych - 22.05.2015 - więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81


we Wrocławiu odbędą się także szkolenia:

 

Szkolenie jak wdrożyć znak CE  - WROCŁAW - hotel QUBUS****

Znak CE dla zabawek - 19.05.2015 - więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81 81


Szkolenie jak wdrożyć znak CE - WROCŁAW - hotel QUBUS****

Znak CE - podstawy - 20.05.2015 - więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81


Szkolenie jak wdrożyć znak CE - WROCŁAW - hotel QUBUS****

Znak CE dla maszyn i urządzeń - 21.05.2015 - więcej kliknij lub zadzwoń 61 830 81 81

dla CE-budownictwo.pl Anna Nowacka