Krajowa deklaracja właściwości użytkowych obowiązuje od 1 stycznia 2017

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B.   Co się zmieniło ?

  • Krajowa deklaracji zgodności powołana na mocy Dz.U.04.198.2041, zostaje zastąpiona Krajową deklaracją właściwości użytkowych – wzór dokumentu znajduje się na stronie krajowej instytucji konsultacyjnej w sprawach oznakowania CE i znaku budowlanego B – bezpośredni link – http://www.ce-polska.pl/krajowa-deklracja-wlasciwosci-uzytkowych
  • Dodano nowe wyroby do załącznika 1, między innymi pojawiły się kable zasilające, sterujące i komunikacyjne, wyroby do wentylacji i klimatyzacji, wyroby do ochrony przed korozją metali i korozją biologiczną, zestawy budowlane ale ich zgodność będzie musiała być potwierdzona KRAJOWĄ DEKLARACJĄ WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWYCH dopiero od 30 czerwca 2018.
  • Nie istnieje system oceny zgodności 2.

  CE-Polska jako krajowy partner w zakresie wdrażania oznakowania CE i znaku budowlanego B zaprasza na szkolenia: KRAKÓW styczeń 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-1 WARSZAWA luty 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-3 BYDGOSZCZ luty 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-2 GDAŃSK marzec 2017 – http://www.ce-polska.pl/305-2011-cpr-szkolenie-znak-ce-i-znak-b-dla-wyrobow-budowlanych-4 KATOWICE marzec 2017   Chcesz dotrzeć do (przepisy i przykłady):

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych Dla CE-budownictwo.pl Aleksander Paszczy