Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE ? Szkolenia dotyczące znaku CE oraz znaku budowlanego B - Katowice - luty 2015 - Hotel Qubus **** ulica Uniwersytecka 13

Po warszawskim i bydgoskim (12-13 lutego 2015 - szczegóły telefon 61 830 81 81) tygodniu szkoleniowym, Centrum Certyfikacji CECE - Polska lider branży oznakowania CE w Polsce, zaprasza na szkolenia w stolicy Śląska w Katowicach. Szkolenia odbędą się w prestiżowym ośrodku szkoleniowym, hotelu klasy biznes, czyli w czterogwiazdkowym QUBUSIE przy ulicy Uniwersyteckiej 13.

W cenie szkolenia uczestnik otrzyma ponad 180 stronne materiały szkoleniowe (wersja papierowa), certyfikat, CD z przepisami (ustawy, M.P., dyrektywy, wykazy norm zharmonizowanych), oraz bezpłatny dostęp do INFOLINII. Organizator przewidział także dyskusję. Dopełnieniem oferty będą posiłki serwowane w restauracji Qubusa.

 • 20 lutego 2015 - Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE / znak B dla wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 (CPR) wraz ze zmianami oraz przepisy krajowe
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 19 lutego 2015 - Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE dla maszyn i urządzeń (dyrektywa maszynowa 2006/42/WE /MD/; dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE /EMC/; dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE /LVD/)
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 18 lutego 2015- Katowice hotel Qubus ****
 • Jak nadać znak CE - szkolenie dla importerów i agencji celnych i urzędów celnych
 • >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

 • 17 lutego 2015 - Katowice hotel Qubus ****
 • Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE dla zabawek
 •  >>> WIĘCEJ <<< lub  tel. 61 830 81 81

Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE Jak tanio samodzielnie nadać oznaczenie CE

Centrum Certyfikacji CECE-Polska w marcu pojawi się ze swoimi szkoleniami ze znaku CE w Poznaniu, w kwietniu w Trójmieście, w maju we Wrocławiu, w czerwcu w Warszawie. Więcej informacji pod numerem telefony +48 61 830 81 81 lub pod adresem info@cece-polska.pl

Dla www.CE-Budownictwo.pl - A.S. - specjalista do spraw oznakowania CE